Atlas ryb

Přehledný atlas sladkovodních ryb, který neustále rozšiřujeme. Atlas ryb obsahuje české sladkovodní ryby, které můžete chytit v českých vodách případně ve vodách našich sousedů. Připravujeme i atlas mořských ryb.

Vranka pruhoploutvá Cottus poecilopus

Vranka pruhoploutvá

Cottus poecilopus

Vranka pruhoploutvá

Full Profile ...
Vranka obecná Cottus gobio

Vranka obecná

Cottus gobio

Vranka obecná

Full Profile ...
Úhoř říční Anguilla anguilla

Úhoř říční

Anguilla anguilla

Úhoř říční

Full Profile ...
Tolstolobik bílý Hypophthalmichthys molitrix

Tolstolobik bílý

Hypophthalmichthys molitrix

Tolstolobik bílý

Full Profile ...
Tolstolobik pestrý Arisichthys nobilis

Tolstolobik pestrý

Arisichthys nobilis

Tolstolobik (tolstolobec) pestrý

Full Profile ...
Sumeček americký Ameiurus nebulosus

Sumeček americký

Ameiurus nebulosus

Sumeček americký

Full Profile ...
Sumec velký Silurus glanis

Sumec velký

Silurus glanis

Sumec velký

Full Profile ...
Střevle potoční

Střevle potoční

Phoxinus phoxinus

Střevle potoční

Full Profile ...
Štika obecná Esox lucius

Štika obecná

Esox lucius

Štika obecná

Full Profile ...
Slunka obecná Leucaspius delineatus

Slunka obecná

Leucaspius delineatus

Slunka obecná

Full Profile ...
Slunečnice pestrá Lepomis gibbosus

Slunečnice pestrá

Lepomis gibbosus

Slunečnice pestrá

Full Profile ...
Siven americký Salvelinus fontinalis

Siven americký

Salvelinus fontinalis

Siven americký

Full Profile ...
Maréna Coregonus lavaretus

Maréna

Coregonus lavaretus

Maréna

Full Profile ...
Síh peleď Coregonus peled

Síh peleď

Coregonus peled

Síh peleď

Full Profile ...
Sekavec horský Sabanejewia balcanica

Sekavec horský

Sabanejewia balcanica

Sekavec horský

Full Profile ...
Sekavec písečný Cobitis taenia

Sekavec písečný

Cobitis taenia

Sekavec písečný

Full Profile ...
Pstruh obecný (potoční) Salmo trutta (morpha fario)

Pstruh obecný

Salmo trutta (morpha fario)

Pstruh obecný

Full Profile ...
Pstruh duhový Oncorhynchus mykiss

Pstruh duhový

Oncorhynchus mykiss

Pstruh duhový

Full Profile ...
Podoustev říční Vimba vimba

Podoustev říční

Vimba vimba

Podoustev říční

Full Profile ...
Plotice obecná Rutilus rutilus

Plotice obecná

Rutilus rutilus

Plotice obecná

Full Profile ...
Piskoř pruhovaný Misgurnus fossilis

Piskoř pruhovaný

Misgurnus fossilis

Piskoř pruhovaný

Full Profile ...
Perlín ostrobřichý Scardinius erythrophthalmus

Perlín ostrobřichý

Scardinius erythrophthalmus

Perlín ostrobřichý

Full Profile ...
Parma obecná Barbus barbus

Parma obecná

Barbus barbus

Parma obecná má podlouhlé tělo válcovitého tvaru. Vyznačuje se strou a zoubkovanou hřbetní ploutví. Hřbet má olivově zelené zbarvení, ocastí a hřbetní ploutev je zbarvená domodra. Parma obecná se dožívá 15-20 let. Parma žije převážně řekách a jezerech. Živí se červy, malými rybičkami. Optimální velikosti dosazhuje ve čtvrtém roce. Tření se udává na přelom května […]

Full Profile ...
Ouklejka pruhovaná Alburnoides bipunctatus

Ouklejka pruhovaná

Alburnoides bipunctatus

Ouklejka pruhovaná

Full Profile ...
Ouklej obecná Alburnus alburnus

Ouklej obecná

Alburnus alburnus

Ouklej obecná

Full Profile ...
Ostroretka stěhovavá Chondrostoma nasus

Ostroretka stěhovavá

Chondrostoma nasus

Ostroretka stěhovavá

Full Profile ...
Okounek pstruhový Micropterus salmoides

Okounek pstruhový

Micropterus salmoides

Okounek pstruhový

Full Profile ...
Mřenka mramorovaná Noemacheilus barbatulus

Mřenka mramorovaná

Noemacheilus barbatulus

Mřenka mramorovaná

Full Profile ...
Mník jednovousý Lota lota

Mník jednovousý

Lota lota

Mník jednovousý

Full Profile ...
Losos obecný Salmo salar

Losos obecný

Salmo salar

Losos obecný

Full Profile ...
Lipan podhorní Thymallus thymallus

Lipan podhorní

Thymallus thymallus

Lipan podhorní

Full Profile ...
Lín obecný Tinca tinca

Lín obecný

Tinca tinca

Lín obecný (Tinca vulgaris) má olivově zelené zbarvení lesknoucí se dozlatova. Ploutve jsou červenohnědé do fialova. Na těle mohou mít červné skvrhy. Lín žije v řekách, rybnících i bahnitých vodách, libuje si ve šlemovité půdě ve které se hladá převážně rostlinnou a živočišnou potravu. V čase tření nebo za parných letních dnů se ukazuje na […]

Full Profile ...
Koljuška tříostná Gasterosteus aculeatus

Koljuška tříostná

Gasterosteus aculeatus

Koljuška tříostná

Full Profile ...
Karas stříbřitý Carassius auratus

Karas stříbřitý

Carassius auratus

Karas stříbřitý

Full Profile ...
Karas obecný Carassius carassius

Karas obecný

Carassius carassius

Karas obecný nebo karásek (Carassius vulgaris) žije obvykle na dně rybníků nebo močálů, kde se živí potravou kterou hledá v bahně. Karas se dožívá 6-7 let. Tření je u karase obecného obvyklé v červnu kdy i vyplnouá na povrch. Karas obecný žije po celé střední Evropě až do Skandinávie.

Full Profile ...
Kapr obecný (lysec) Cyprinus carpio

Kapr lysec

Cyprinus carpio

Kapr lysec

Full Profile ...
Kapr obecný Cyprinus carpio

Kapr obecný

Cyprinus carpio

Kapr obecný je ryba, bez které se na štědrý den objede jen málo domácností. Kapr patří do rodu Cyprinus carpio, nejvíce se ryba vyskytuje v Asii a Epropě. Kapr má rád stojací vody nebo mírně tekoucí, drží se spíše u dna kde je více bahna, ve kterém ryje hlavou. Kapr obecný se živí červy, hmyzem, […]

Full Profile ...
Ježdík žlutý Gymnocephalus schraetser

Ježdík žlutý

Gymnocephalus schraetser

Ježdík žlutý

Full Profile ...
Ježdík obecný Gymnocephalus cernuus

Ježdík obecný

Gymnocephalus cernuus

Ježdík obecný

Full Profile ...
Jeseter velký Acipenser ruthenus

Jeseter velký

Acipenser ruthenus

Jeseter velký

Full Profile ...
Jelec tloušť Leuciscus cephalus

Jelec tloušť

Leuciscus cephalus

Jelec tloušť

Full Profile ...
Jelec proudník Leuciscus leuciscus

Jelec proudník

Leuciscus leuciscus

Jelec proudník

Full Profile ...
Jelec jesen Leuciscus idus

Jelec jesen

Leuciscus idus

Jelec jesen

Full Profile ...
Hrouzek obecný Gobio gobio

Hrouzek obecný

Gobio gobio

Hrouzek obecný

Full Profile ...
Hořavka duhová Rhodeus amarus

Hořavka duhová

Rhodeus amarus

Hořavka duhová patří mezi menší sladkovodní ryby žijící v eropských vodách. Sameček je mnohem větší než samička. Maso hořavky je hořké a proto o ni dravé ryby možná kromě okouna nezavadí. Pro svou hořkost si ji ani neberou domů rybáři.

Full Profile ...
Hlavatka podunajská Hucho hucho

Hlavatka podunajská

Hucho hucho

Hlavatka podunajská

Full Profile ...
Drsek menší Zingel streber

Drsek menší

Zingel streber

Drsek menší

Full Profile ...
Cejnek malý Abramis bjoerkna

Cejnek malý

Abramis bjoerkna

Cejnek malý

Full Profile ...
Cejn velký Abramis brama

Cejn velký

Abramis brama

Cejn velký nebo také pražma (Abramis brama) se zdržuje v řekách, jezerech, rybnících a bahnitých místech. Zkušení rybáři většinou poznají, kde se cejn zdržuje, vesměs na základě zakalené vody. Cejn žije rád ve větších houfech. Tření je obvykle v noci, kde jde často slyšet mrskání na hladině převážně za teplého počasí.

Full Profile ...
Cejn siný Abramis ballerus

Cejn siný

Abramis ballerus

Cejn siný

Full Profile ...
Cejn perleťový Abramis sapa

Cejn perleťový

Abramis sapa

Cejn perleťový

Full Profile ...
Bolen dravý Aspius aspius

Bolen dravý

Aspius aspius

Bolen dravý

Full Profile ...
jeseter maly acipenser ruthenus

Jeseter malý

Acipenser ruthenus

Jeseter malý někdy nazývaný Jeseter obecný má svrchní pysky vmáčklé, fousky má krátké. Středy štítů skráňových stojí blíže ke špičce nosu. Štíty pod klíční kostí jsou hrubě zrnaté. Hřbet má Jeseter malý nahnědlý, na břicho stříbřitě lesklé; kostěné štíty mají špinavě bílou barvu až do šeda a tvoří pět řad, jednu na hřbetě od hlavy […]

Full Profile ...
amur bily ctenopharyngodon idella

Amur bílý

Ctenopharyngodon idella

Amur bílý

Full Profile ...
Candát obecný Sander lucioperca

Candát obecný

Sander lucioperca

candat

Full Profile ...

Atlas sladkovodních ryb

Atlas našich ryb. Přehled nejznámějších sladkovodních ryb pro rybáře a rybářky v ČR. Najdete zde od plotice po sumce, od pstruha až po šitku. V popisu ryb se dozvíte vše o hlavních znacích a vlastnostech sladkovodních ryb, ale také kdy a na jaké nástrahy nejlépe berou! Atlas sladkovodních ryb obsahuje velké fotografie ryb i záběry ze světa pod vodní hladinou.

Prozkoumejte naše sladkovodní ryby, které žijí v našich řekách, rybnících, jezerech a vodních nádržích. Atlas českých ryb neustále doplňujeme. Chybí vám tady nějaká oblíbené ryba nebo její popis? Kontaktujte nás.