Atlas ryb

Přehledný atlas sladkovodních ryb, který neustále rozšiřujeme. Atlas ryb obsahuje české sladkovodní ryby, které můžete chytit v českých vodách případně ve vodách našich sousedů. Připravujeme i atlas mořských ryb.
Vranka pruhoploutvá Cottus poecilopus

Vranka pruhoploutvá

Cottus poecilopus

Vranka obecná Cottus gobio

Vranka obecná

Cottus gobio

Úhoř říční

Anguilla anguilla

Tolstolobik bílý Hypophthalmichthys molitrix

Tolstolobik bílý

Hypophthalmichthys molitrix

Tolstolobik pestrý Arisichthys nobilis

Tolstolobik pestrý

Arisichthys nobilis

Sumeček americký Ameiurus nebulosus

Sumeček americký

Ameiurus nebulosus

Sumec velký Silurus glanis

Sumec velký

Silurus glanis

Střevle potoční

Střevle potoční

Phoxinus phoxinus

Štika obecná

Esox lucius

Slunka obecná Leucaspius delineatus

Slunka obecná

Leucaspius delineatus

Slunečnice pestrá Lepomis gibbosus

Slunečnice pestrá

Lepomis gibbosus

Siven americký Salvelinus fontinalis

Siven americký

Salvelinus fontinalis

Maréna Coregonus lavaretus

Maréna

Coregonus lavaretus

Síh peleď Coregonus peled

Síh peleď

Coregonus peled

Sekavec horský Sabanejewia balcanica

Sekavec horský

Sabanejewia balcanica

Sekavec písečný Cobitis taenia

Sekavec písečný

Cobitis taenia

Pstruh obecný (potoční) Salmo trutta (morpha fario)

Pstruh obecný

Salmo trutta (morpha fario)

Pstruh duhový Oncorhynchus mykiss

Pstruh duhový

Oncorhynchus mykiss

Plotice obecná Rutilus rutilus

Plotice obecná

Rutilus rutilus

Piskoř pruhovaný Misgurnus fossilis

Piskoř pruhovaný

Misgurnus fossilis

Perlín ostrobřichý Scardinius erythrophthalmus

Perlín ostrobřichý

Scardinius erythrophthalmus

Parma obecná Barbus barbus

Parma obecná

Barbus barbus

Ouklejka pruhovaná Alburnoides bipunctatus

Ouklejka pruhovaná

Alburnoides bipunctatus

Ouklej obecná Alburnus alburnus

Ouklej obecná

Alburnus alburnus

Ostroretka stěhovavá Chondrostoma nasus

Ostroretka stěhovavá

Chondrostoma nasus

Okounek pstruhový Micropterus salmoides

Okounek pstruhový

Micropterus salmoides

Mřenka mramorovaná Noemacheilus barbatulus

Mřenka mramorovaná

Noemacheilus barbatulus

Losos obecný Salmo salar

Losos obecný

Salmo salar

Lipan podhorní Thymallus thymallus

Lipan podhorní

Thymallus thymallus

Lín obecný Tinca tinca

Lín obecný

Tinca tinca

Koljuška tříostná Gasterosteus aculeatus

Koljuška tříostná

Gasterosteus aculeatus

Karas stříbřitý Carassius auratus

Karas stříbřitý

Carassius auratus

Karas obecný Carassius carassius

Karas obecný

Carassius carassius

Kapr obecný (lysec) Cyprinus carpio

Kapr lysec

Cyprinus carpio

Kapr obecný Cyprinus carpio

Kapr obecný

Cyprinus carpio

Ježdík žlutý Gymnocephalus schraetser

Ježdík žlutý

Gymnocephalus schraetser

Ježdík obecný Gymnocephalus cernuus

Ježdík obecný

Gymnocephalus cernuus

Jeseter velký Acipenser ruthenus

Jeseter velký

Acipenser ruthenus

Jelec tloušť Leuciscus cephalus

Jelec tloušť

Leuciscus cephalus

Jelec proudník Leuciscus leuciscus

Jelec proudník

Leuciscus leuciscus

Jelec jesen Leuciscus idus

Jelec jesen

Leuciscus idus

Hrouzek obecný Gobio gobio

Hrouzek obecný

Gobio gobio

Hořavka duhová Rhodeus amarus

Hořavka duhová

Rhodeus amarus

Drsek menší Zingel streber

Drsek menší

Zingel streber

Cejnek malý Abramis bjoerkna

Cejnek malý

Abramis bjoerkna

Cejn velký Abramis brama

Cejn velký

Abramis brama

Cejn siný Abramis ballerus

Cejn siný

Abramis ballerus

Cejn perleťový Abramis sapa

Cejn perleťový

Abramis sapa

Bolen dravý Aspius aspius

Bolen dravý

Aspius aspius

jeseter maly acipenser ruthenus

Jeseter malý

Acipenser ruthenus

amur bily ctenopharyngodon idella

Amur bílý

Ctenopharyngodon idella

Candát obecný Sander lucioperca

Candát obecný

Sander lucioperca

Atlas sladkovodních ryb

Atlas našich ryb. Přehled nejznámějších sladkovodních ryb pro rybáře a rybářky v ČR. Najdete zde od plotice po sumce, od pstruha až po šitku. V popisu ryb se dozvíte vše o hlavních znacích a vlastnostech sladkovodních ryb, ale také kdy a na jaké nástrahy nejlépe berou! Atlas sladkovodních ryb obsahuje velké fotografie ryb i záběry ze světa pod vodní hladinou.

Prozkoumejte naše sladkovodní ryby, které žijí v našich řekách, rybnících, jezerech a vodních nádržích. Atlas českých ryb neustále doplňujeme. Chybí vám tady nějaká oblíbené ryba nebo její popis? Kontaktujte nás.