Candát obecný

Candát obecný Sander lucioperca

Candát obecný- Stizostedion lucioperca

Výskyt:

Candát obecný se vyskytuje v čistých vodách bohatých na kyslík.

Obývá spodní úseky velkých řek a hluboké vodní nádrže. Díky umělému vysazování se v současnosti vyskytuje ve většině našich stojatých vod  a řekách v Čr.

Popis:

Až 80 cm dlouhá ryba dosahující hmotnosti do 6 kg (max. 1m, 15-20 kg). Na čelistech je jednak vnější zubní oblouk, jednak jsou na patře vyvinuty další zuby, tvořící 1 i více vnitřních řad. Na rozdíl od candáta východního se mezi drobnými zuby objevují zvětšené, tzv. psí zuby, charakteristické jsou zejména 2 psí zuby vpředu. Ústa jsou větší, zasahují až za svislici spuštěnou ze zadního okraje oka. Mezi 1. a 2. hřbetní ploutví je krátká mezera. Hřbet je šedozelený až temně modrý, boky světlejší, břicho až bílé. Široké černozelené příčné pruhy (8-12), které  jsou jen v horní části těla trupu a s věkem se směrem dolů rozpadají ve skvrny. Skřele jsou lysé nebo jen v horní části kryté šupinami. Zadní okraj přední skřelové kosti je obloukovitý.

Způsob života:

Je stanovištní rybou, která vyhledává členitější dno s kameny, potopenými kameny a pařezy. Mladé ryby loví larvy hmyzu a rybí plůdek. Dospělé kusy candáta obecného loví v mělké vodě výhradně ryby. Kořist požírá na rozdíl od štiky ocasem napřed. Tře se v párech do konce IV do V při teplotě vody 5-12 C na nezabahněných místech se štěrkovitým až písčitým dnem. M před třením třecí místo čistí. Dožívá se 15-25 let.

Význam:

Je chovnou rybniční rybou již od 18. století. Probíhá u ní poloumělý výtěr, který probíhá  na umělé podložky z kořenových drnu trav a keřů, z chvojí, plastů apod. (hnízda). Násadou se také zarybňují volné vody. Jeho velmi chutné maso je vysoce ceněno. Je oblíbenou rybou sportovního rybolovu, citlivou na manipulaci. Jedná se o naší velice významnou rybu našich vod.