Drsek menší

Drsek menší Zingel streber

Drsek menší, Kolok malý- Zingel streber

Výskyt:

Žije v proudivých úsecích potoků a řek. V SR byl zjištěn v Dunaji a  jeho přítocích včetně jejich podhorských úseků. Vyskytuje se ve Váhu, Kysuci, Turci, Oravě, Nitře, Tise. Z ČR byl v minulosti uváděn z Moravy až k Hodonínu. V roce 2003 byl po několika desetiletích znovu prokázán v dolním úseku Moravy a Dyje.

Popis:

Velikost 14-16 cm. Ocasní násadec je nápadně dlouhý, tenký, válcovitý. Husté černé skvrny na světle hnědavém podkladě boků splývají do 5 širokých šikmých pruhů. V přední hřbetní ploutvi je jen 7-9 ostnů. Mezera mezi 1. a 2. hřbetní ploutví je znatelně větší.

Způsob života:

Je podobný jako u Drsku většímu. Zdržuje se u dna v místech se silným proudem, kde strmé břehy přecházejí do rovného dna. Tře se v III-IV při teplotě vody 8-11 C. Je velmi citlivý na kvalitu vody.

Význam:

V ČR a SR je kriticky ohroženým druhem.