Hrouzek obecný

Hrouzek obecný Gobio gobio

Hrouzek obecný- Gobio gobio

Výskyt:

Obývá tekoucí i stojaté vody s výjimkou studených horských toků. V ČR a SR je běžný. 

Popis:

Tělo je dlouhé 12-15 cm. Je relativně vyšší než u ostatních druhů. Ocasní násadec je z boku stlačený. Na bocích je řada 6-12 velkých tmavých skvrn. Drobné tmavé skvrny na ocasní ploutvi nejsou uspořádané do řad. Vousky obvykle dosahují jen k přední hranici oka. 

Způsob života:

Vyhledává nerovné kamenité nebo štěrkovité dno. Potravu nasává ze dna. Tvoří ji zoobentos, řasy a rostlinný detrit. Tře se dávkovitě v V-VI na písečném dnu. Dožívá se max. 7-8 let.

Význam:

Početnost se v některých místech snižuje v důsledku zanášení dna kalem.