Jelec proudník

Jelec proudník Leuciscus leuciscus

Jelec proudník- Leuciscus leuciscus

Výskyt:

Jelec proudník žije v chladných řekách s vysokým obsahem kyslíku ostrůvkovitě na většině území ČR a SR. 

Popis:

Nejmenší z jelců dorůstají délky 22-25 cm. Tělo je nízké, protáhlé, s úzkou hlavou a malými polospodními ústy. Hřbet je šedomodrý, hřbetní a ocasní ploutve jsou tmavé, párové ploutve a ploutev řitní žlutavé nebo jen slabě načervenalé.

Způsob života:

Žije v hejnech ve spodních vrstvách vody. Navečer často vyplouvá k hladině a vyskakuje za hmyzem létajícím nad hladinou. V potravě je zastoupen i zoobentos. Vytírá se v prudce tekoucí vodě. v IV-V, F lepí jikry na štěrk nebo písek. 

Význam:

V Slovenské republice patří ke zranitelným druhům.