Jelec tloušť

Jelec tloušť Leuciscus cephalus

Jelec tloušť- Leuciscus cephalus

Výskyt:

Jelec tloušť v Čr i SR je běžná  ryba všech typů tekoucích vod. Hojný je tam, kde má dostatek úkrytů (balvany, podemleté břehy, kořeny břehových porostů).

Přizpůsobil se rychle se měnícím podmínkám a ve většině řek je dominantním druhem.

Popis: 

Jelec má téměř válcovité tělo dosahující u nás maximálně délky 60 cm a váhy do 5 kg. Nízká hlava má široké klenuté temeno. Koncová ústa dosahují až za přední okraj oka. Typická je zaoblená řitní ploutev. Poměrně velké šupiny jsou temně lemované a vytvářejí síťovitou kresbu. Zbarvení je proměnlivé, tělo je nejčastěji na hřbetě olivově zelené, na bocích žlutohnědé až stříbřitě žluté. Břišní a řitní ploutve jsou načervenalé. Oční duhovka je zlatá.

Způsob života:

Plachá hejnová ryba, trávící většinu času v úkrytu. Je věrná úseku toku, ve kterém žije. Jen na tření podniká krátké tahy. Je všežravou rybou. Větší jedinci jsou draví, loví menší ryby, raky, žáby i drobné savce. Tloušť sbírá i rostlinou potravu včetně ovoce. Je aktivní i v chladných obdobích roku. Tře se v V-VI při teplotě vody nad 13 C. F klade jikry ve 2-4 dávkách na štěrkový nebo kamenitý podklad. 

Význam:

Oblíbená ryba sportovního rybolovu. Snáší i silné znečištění.