Koljuška tříostná

Koljuška tříostná Gasterosteus aculeatus

Koljuška tříostná-Gasterosteus aculeatus

Výskyt:

Původně obývala mořská pobřeží a ústí řek. V Čechách byla vysazena do rybníčků a tůněk akvaristy již před koncem 1. světové války, zejména v okolí Prahy a ve středním Polabí. Dnes je známa z Labe, Pšovky a Černovického potoka na okraji Brna. V SR se objevila v roce 1967 v Dunaji pod Bratislavou a poté byl prokázán její masový výskyt v ramenech a kanálech VD Gabčíkovo.

Popis:

Dosahuje obvykle délky 4-8 cm. Před hřbetní ploutví jsou 3 volné tvrdé trny. Trup je pokryt kostěnými destičkami, nebo je tělo holé. Boky jsou stříbřitě bílé. MM mají v době tření spodní část těla oranžovou až červenou.

Způsob života:

Obývá zatopené příkopy a tůňky. Živí se larvami pakomárů a drobnými korýši. Pohybuje se v hejnech. M v době tření vytvářejí teritorium. Staví hnízdo z rostlinných zbytků, jež slepuje výměškem z ledvin. Trhavým tancem láká do hnízda F, která zde naklade jikry. M se vytírá postupně s několika FF.

Význam:

Modelová ryba pro fyziologické a etologické výzkumy.