Lipan podhorní

Lipan podhorní Thymallus thymallus

Lipan podhorní- Thymallus thymallus

Výskyt:

Původní druh horských a podhorských řek po celém územní ČR. V SR se vyskytuje hlavně v povodí Váhu, Popradu, Hornádu a Hronu, chybí jen v některých tocích na východě. Obývá místa, kde se střídá proud na mělkých prazích s klidnější hlubší vodou. Oproti pstruhovi nevyžaduje úkryty, objevuje se i v otevřených vodách. Žije i v některých údolních nádržích a v tocích pod nimi.

Popis: 

Velikost do 35-50 cm a 1 až 2,5 kg. Má spodní ústa a nad nimi krátký rypec. V ústech jsou na čelistech a na patře drobné štětinkovité zoubky. Ústa zasahují jen k přední hranici oka. Ocasní ploutev je hluboce vykrojená. Hřbet dospělých ryb je tmavě šedozelený s nádechem do modra. V době tření je hřbetní ploutev pestře zbarvená se střídajícími se černými a červenými políčky. Mladé ryby jsou celkově světlejší, převažuje stříbřité zbarvení.

Způsob života:

Žije ve skupinách, starší jedinci žijí samotářsky u dna. Živí se zoobentosem, v potravě převažují larvy hmyzu, drobní korýši, červi a plži. Loví i náletový hmyz. Tře se v párech od 1/2 IV do 1/2 V v proudivé vodě, teplé 8-10 C, na štěrkovitém až písčitém dně. Běžně se dožívá 3-5 let, ojediněle až 10 let.

Význam:

Vzhledem k výraznému kolísání početnosti  jsou přírodní populace posilovány násadou z umělých odchovů. Početnost a rozšíření se do konce 60. let 20. století zvyšuje. Hospodářsky významná ryba. Představuje vrchol sportovního rybolovu, loví se muškařením. Má chutne nízkotučné maso, které v čerstvém stavu voní po tymiánu.