Maréna

Maréna Coregonus lavaretus

Síh maréna- Coregonus maraena

Výskyt:

Jezerní druh původem ze Skandinávie a některých polských a německých jezer. U nás je chován již od roku 1882 v hlubších chladnějších rybnících na Českomoravské vrchovině, v Podkrušnohoří a v jižních Čechách, ale i v údolních nádržích. V roce 1929 byla maréna také jednorázově vysazena do Štrbského plesa, ale byla zde zjištěna až v roce 1984.

Popis:

Je největším druhem síha (v ČR max. 74 cm a 5,5 kg). Nad delší horní čelistí přečnívá tupý rypec, takže ústa mají spodní postavení.

Způsob života:

Žije v hloubkách, jen v době tření se přibližuje ke břehu. Marény ze Štrbského plesa se třou jednorázově, často pod ledem. Jinak se u nás provádí při teplotě vody 4-6 C umělý výtěr.

Význam:

Chována jako vedlejší ryba v kaprovitých rybnících. Má chutné maso. Divoká populace ve Štrbském plese je hodnocena jako kriticky ohrožená.