Mřenka mramorovaná

Mřenka mramorovaná Noemacheilus barbatulus

Mřenka mramorovaná-Barbatula barbatula

Výskyt:

Druh proudivých podhorských říček se štěrkovitým až písčitým dnem, občas i v chladnějších stojatých vodách. Vyskytuje se na vhodných stanovištích po celé ČR a SR.

Popis: 

Válcovité tělo do 13 cm, hlava není zploštělá. Drobné šupiny jsou zarostlé v kůži. Kolem úst je 6 vousků. Zbarvení je proměnlivé, na bocích je nejčastěji šedozelené mramorování.

Způsob života:

Ukrývá se pod kameny, potravu vyhledává na dně pomocí vousků. Tvoří ji larvy hmyzu a blešivci. Třou se v párech u hladiny. Jikry padají ke dnu a přilepují se na nárosty řas na kamenech.

Význam:

Bez hospodářského významu.