Ostroretka stěhovavá

Ostroretka stěhovavá Chondrostoma nasus

Ostroretka stěhovavá- Chondrostoma nasus

Výskyt:

Ryba středních úseků řek. Vyhledává místa, kde střídá hlubší klidnější voda s peřejnatými časti toku. V ČR se původně vyskytovala jen v povodí Moravy a Odry. Od 60. let 20. století je však vysazována i do řady českých řek v povodí Labe. V SR se vyskytuje v podhorských řekách v povodí Dunaje, Tisy a Visly.

Popis:

Dosahuje délky do 40 cm a hmotnosti do 1 kg. Má štíhlé válcovité tělo. Ústa jsou výrazně spodní, u starých ryb mají tvar příčné štěrbiny. Dolní pysk tvoří zrohovatělou ostrou hranu. Tělo je stříbřitě bílé, na hřbetě tmavošedé s modrým leskem. Spodní ploutve jsou načervenalé, ocasní ploutev šedá až tmavě červená. 

Způsob života:

Žije v proudících vodách s kamenitým dnem s řasovými nárosty, které seškrabává. Vytváří tak na kamenech charakteristické pruhy. V době tření podniká migrace, jejichž délka závisí na vzdálenosti vhodných trdlišť. Mohou být dlouhé až několik desítek kilometrů. Na trdlištích se pak vytvářejí až několikatisícová hejna. Tře se od III do V při teplotě vody 6-10 C. F klade jednorázově jikry na štěrkové až kamenité dno. Dožívá se až 18 let.

Význam: 

V roce 1968 se započalo s umělým výtěrem a se zarybňováním toků i vodních nádrží z umělého chovu. V ČR patří k ohroženým v SR ke zranitelným druhům.