Pstruh obecný

Pstruh obecný (potoční) Salmo trutta (morpha fario)

Pstruh obecný- Salmo trutta

Výskyt:

Forma dnes rozšířená prakticky ve všech tocích s prudce tekoucí, dobře prokysličenou chladnou vodou a s kamenitým až štěrkovitým dnem. V ČR žije v rozmezí nadmořských výšek 155 (Dyje) až 1000m, v SR 120 (Dunaj) až 1600 (Ľadový potok ve Vysokých Tatrách).

Popis:

Dosahuje velikosti 25-40 cm a hmotnosti 25-60 dkg. Tělo je vřetenovitého tvaru, ocasní ploutev je vzadu rovná, u mladých jedinců může být mírně vykrojená. Zbarvení je proměnlivé podle stanovištních podmínek. Na hřbetě a bocích nad postranní čárou jsou šedé až černé skvrny. Tmavé skvrnky jsou i na hřbetní ploutvi, chybí ale na ploutvi ocasní. Typickým znakem jsou červené až rezavé hnědé skvrny podél postranní čáry. Jsou bílé až blankytně lemované.

Způsob života:

Stanovištní ryba zdržující se u dna za kameny, u břehu pak pod kořeny. Ve dne stojí na stanovišti, za potravou se vydává za soumraku. Živí se vodními bezobratlými včetně náletového hmyzu. Vzrostlí pstruzi loví i drobné ryby. Před třením táhne proti toku max. do vzdálenosti 1 km. Dokáže překonat silný proud a přeskočit překážky do výšky 115 cm. Tře se na podzim a někdy i v zimě. F vytlouká oválné až 50 cm dlouhé třecí místo, při kladení jiker oba partneři svým pohybem víří štěrk a písek, který pak jikry zakrývá. Dospívá ve věku 2-4 let. Dožívá se obvykle 3-5 let.

Význam:

Hospodářsky i sportovně významný druh chovaný v pstruhových revírech. Má výborné nízkotučné maso. První druh, u něhož byl v ČR zaveden umělý výtěr a odchov v líhních.