Sekavec horský

Sekavec horský Sabanejewia balcanica

Sekavec horský- Sekavčík balkánský- Sabanejewia balcanica

Výskyt:

Sekavec horský- Sekavčík balkánský v ČR byl znovu objeven v roce 2001 ve Vláře v moravské části Bílých Karpat. V SR byl zjištěn v povodích Moravy, Dunaje, Váhu, Hronu, Nitry, Rimavy, Hornádu i Tisy. Preferuje proudivé toky s písčitým dnem.

Popis:

Má na bocích skvrny velké a hranaté. Na bázi ocasní ploutve jsou dvě nad sebou ležící úzké srpkovité tmavé skvrny.

Způsob života:

Obdobný jako u sekavců. Do sypkého substrátu se zahrabává jen v zimě.

Význam:

Vzácný druh indikující čistotu vody. V ČR a SR je kriticky ohroženým druhem.