Slunka obecná

Slunka obecná Leucaspius delineatus

Slunka obecná- Leucaspius delineatus

Výskyt:

Slunka obecná obývá čisté klidné nížinné vody, jakými jsou stará ramena, inundační tůně, meliorační kanály apod. Objevuje se však často i v rybnících, zejména v oblasti jižních Čech, Poohří, Polabí, Poodří, Podunají a Potisí. Je odolná k nízkému obsahu kyslíku ve vodě.

Popis:

Drobná rybka, dosahující max. velikosti 12 cm, s horním postavením úst, nápadně velkýma očima a krátkou postranní čarou nebo bez ní. Tělo je kryto středně velkými, snadno opadavými šupinami. Dvojřadé požerákové zuby jsou ploché, na okrajích pilovité a na konci háčkovitě zakončené. Hřbetní ploutev je posunuta mírně vzad. Močopohlavní bradavku F tvoří výrůstky, z nichž prostřední se v době tření prodlužuje v krátké kladélko. Zbarvení je na horní straně nazelenalé, boky jsou stříbřitě lesklé. Na boku se od oka k ocasu táhne méně zřetelný šedavý až namodralý pás.

Způsob života:

Žije v rychle se pohybujících hejnech. Má denní aktivitu, mladé rybky se živí fytoplanktonem, starší pak sbírají drobné bezobratlé živočichy z hladiny nebo je loví v její blízkosti. Tře se v IV-VI při teplotě vody nad 18C. Drobné jikry jsou kladeny opakovaně ve 3-5 dávkách. F je kladélkem přilepuje v řadách nebo spirálách na spodní stranu listů ponořených rostlin blízko hladiny. M ochraňuje jikry a vylíhlý plůdek až do jeho rozplavání. Dožívá se 3 (max. 5) let. Často chytána do čeřenuvezírku.

Význam:

V SR se její rozšíření oproti dřívějším stavům zúžilo, pravděpodobně v důsledku meliorací, a patří zde ke zranitelným druhům (VU). V ČR je druhem ohroženým.