Střevle potoční

Střevle potoční

Střevle potoční- Phoxinus phoxinus

Výskyt:

Střevle potoční žije v prokysličených vodách pstruhového pásma, v ČR i SR především v horských a podhorských potocích, dále v chladných vodách pod přehradami, vzácně i v nižších tocích (Vltava v Praze, Svitava v Brně). Byla vysazena jako krmná ryba pro pstruha i do stojatých vod chladných jezer a přehrad (Mořské oko, Hnilecká nádrž). 

Popis:

Dlouhá jen 10 cm (max. 16 cm),   protáhlého vřetenovitého těla, krytého velmi drobnými šupinami. Postranní čára je někdy neúplná, ploutve s výjimkou ocasní jsou zakulacené. Hřbetní ploutev je vzhledem k břišním ploutvím posunuta vzad. Zbarvení je proměnlivé. Shora je tělo nejčastěji olivově zelené, boky zelenožluté až nazlátlé, pokryté drobnými tmavými skvrnami, které se mohou slévat v souvislý podélný pás nebo tvoří několik pruhů. Břicho je bílé nebo žluté. MM jsou v době tření pestřeji zbarveni, převládá černá, červená a zelená barva.

Způsob života:

Zdržuje se v hejnech v tůňkách a místech mimo hlavní proud. V nebezpečí se ukrývá pod břehem a za kameny. Živí se zoobentosem, zejména larvami hmyzu. Tře se v IV-VI při teplotě vody nad 15C. F klade jikry v 1-2 dávkách na čisté kamenité dno. Dožívá se až 6 let.

Význam:

Je bioindikátorem čistoty vod. Na některých lokalitách může být i dominantním druhem. Jako hostitel glochidií (larev) kriticky ohožené perlorodky říční přispívá k jejímu přežívání. V ČR a SR je druhem řazeným k druhům zranitelným.