Sumeček americký

Sumeček americký Ameiurus nebulosus

Sumeček americký- Ameirus nebulosus

Výskyt:

Sumeček americký žije v zastíněných zarostlých stojatých až mírně tekoucích vodách s bahnitým dnem.

Do ČR byl dovezen v roce 1890 a vysazen do třeboňských rybníků. Do SR se dostal Dunajem a Tisou z Madarska (1926). Ve volných vodách se aklimatizoval. V současnosti je ještě hojný v Labi, lokálně se vyskytuje i v dalších českých řekách. Na Moravě se udržel jen v tůních a ramenech řeky Moravy u Kroměříže. V SR žije v ramenech a melioračních kanálech jižíního a východního Slovenska. 

Popis: 

V našich podmínkách dorůstá 30 cm a dosahuje váhy 0,35 kg. Zbarvení hřbetu a boků je hnědé až šedočerné, boky jsou světlé mramorované. Břicho je bělavé, v době tření až naoranžovělé. Celé tělo má v té době zlatavý lesk.

Způsob života:

Žije při dně, ve dne se zdržuje v úkrytech, aktivní je zejména v noci. Teplomilná ryba. Dobře snáší vysokou teplotu, nízký obsah kyslíku ve vodě i znečištění. Živí se larvami hmyzu, měkkýši, ojediněle i drobnými rybami, čolky a raky, ale i vodní vegetací a řasami. Tření probíhá v párech, u nás při teplotě 18-20 C od V do VII. F klade jikry do předem upravené prohlubně ve dně. M, někdy i F hnízdo hlídá a chrání. 

Význam:

V rybníkářství se neosvědčil. Jeho stavy v řekách se v posledních letech snížily. Je loven pro velmi chutné narůžovělé maso s vyšším obsahem tuku.