Vranka pruhoploutvá

Vranka pruhoploutvá Cottus poecilopus

Vranka pruhoploutvá – Cottus poecilopus Výskyt: Dříve uváděna jen z horských toků karpatské oblasti. Dnes je známa i z Jeseníků z povodí Odry (Opava, Moravice, Desná) či z východního Slovenska…

Celý článek →

Vranka obecná

Vranka obecná Cottus gobio

Vranka obecná – Cottus gobio Výskyt: Žije v čistých horských a podhorských tocích, ostrůvkovitě po celém území ČR a SR. Obývá mělké úseky s kamenitým dnem. Popis: Dorůstá do 10…

Celý článek →

Úhoř říční

Úhoř říční – Anguilla anguilla Výskyt: Původně se vyskytoval jen v ČR v povodí Labe. Dnes díky umělému vysazování žije v tekoucích vodách, rybnících i v přehradních nádržích po celém…

Celý článek →

Tolstolobik bílý

Tolstolobik bílý Hypophthalmichthys molitrix

Tolstolobik bílý- Hypophthalmichthys molitrix Výskyt: Původně říční druh z povodí Amuru. K nám byl dovezen v roce 1964. Je chován především v teplých rybnících jižní Moravy a jižního a východního…

Celý článek →

Tolstolobik pestrý

Tolstolobik pestrý Arisichthys nobilis

Tolstolobik pestrý – Aristichthys nobilis Výskyt: Pochází ze záplavových řek jihovýchodní Asie. Do Čech byl poprvé dovezen na Vodňansko v roce 1964. V SR se s jeho rybničním chovem započalo…

Celý článek →

Sumeček americký

Sumeček americký Ameiurus nebulosus

Sumeček americký- Ameirus nebulosus Výskyt: Žije v zastíněných zarostlých stojatých až mírně tekoucích vodách s bahnitým dnem. Do ČR byl dovezen v roce 1890 a vysazen do třeboňských rybníků. Do…

Celý článek →

Sumec velký

Sumec velký Silurus glanis

Sumec velký- Silurus glanis Výskyt: Evropský druh původně žijící v dolních a středních úsecích velkých řek a v přilehlém systému inundačních vod nižších poloh (Labe, Vltava, Lužnice, Morava, řeky jižního…

Celý článek →

Střevle potoční

Střevle potoční

Střevle potoční- Phoxinus phoxinus Výskyt: Žije v prokysličených vodách pstruhového pásma, v ČR i SR především v horských a podhorských potocích, dále v chladných vodách pod přehradami, vzácně i v…

Celý článek →

Štika obecná

Štika obecná- Esox lucius Výskyt: Druh rozšířený prakticky ve všech tekoucích vodách a vodních nádržích ČR a SR od nížin až po vysokohorské oblasti (Štrbské pleso). Do nádrží však byla…

Celý článek →

Slunka obecná

Slunka obecná Leucaspius delineatus

Slunka obecná- Leucaspius delineatus Výskyt: Obývá čisté klidné nížinné vody, jakými jsou stará ramena, inundační tůně, meliorační kanály apod. Objevuje se však často i v rybnících, zejména v oblasti jižních…

Celý článek →

Slunečnice pestrá

Slunečnice pestrá Lepomis gibbosus

Slunečnice pestrá- Lepomis gibbosus Výskyt: Obývá pomalu tekoucí až stojaté čisté vody s měkkým dnem a zarostlé vodní vegetací. Do SR se dostala z Maďarska do povodí Tisy a Dunaje…

Celý článek →

Siven americký

Siven americký Salvelinus fontinalis

Siven americký- Salvelinus fontinalis Výskyt: Původně severoamerický druh. Sladkovodní populace žijí v čisté, chladné, dobře prokysličené vodě řek a jezer. V ČR poprvé vypuštěn na Šumavě již v roce 1890.…

Celý článek →

Maréna

Maréna Coregonus lavaretus

Síh maréna- Coregonus maraena Výskyt: Jezerní druh původem ze Skandinávie a některých polských a německých jezer. U nás je chován již od roku 1882 v hlubších chladnějších rybnících na Českomoravské…

Celý článek →

Síh peleď

Síh peleď Coregonus peled

Síh peleď- Coregonus peled Výskyt: Říční nebo jezerní ryba, může být i tažná. Pochází ze severního Ruska. V roce 1970 se dostala do ČR, kde se dodnes chová v chladných…

Celý článek →

Sekavec horský

Sekavec horský Sabanejewia balcanica

Sekavec horský- Sekavčík balkánský- Sabanejewia balcanica Výskyt: V ČR byl znovu objeven v roce 2001 ve Vláře v moravské části Bílých Karpat. V SR byl zjištěn v povodích Moravy, Dunaje,…

Celý článek →