Hlavatka podunajská

Hlavatka podunajská Hucho hucho

Hlavatka podunajská, Hlavatka obecná- Hucho hucho

Výskyt:

Původní chladnomilný druh podhorských rychle tekoucích vod s kamenitým až štěrkovitým dnem. Původní slovenské populace dnes přežívají již jen v Dunaji, ve Váhu a jeho přítocích. V ČR se původně vyskytovala v dolní Moravě a Dyji. Dnes žije už jen v Dyji u Znojma a ve Vranovské přehradě z umělého chovu.

Popis:

Ryba dosahující v SR max. délky 1,53 m a váhy 46 kg. Tělo je torpédovité, kruhovitého průřezu. Vyznačuje se velkou klínovitou hlavou. Patrové zuby spolu se zuby na vomeru tvoří nepřerušený oblouk. Typické je bronzové zbarvení boků a drobné černé skvrny ve tvaru písmene X zasahující i pod postranní čáru.

Způsob života:

Je aktivní celoročně. Od velikosti 6-10 cm se živí výlučně rybami. Žije v malých hejnech a tvoří skupinová teritoria. Na jaře se hejnka stěhují proti toku na trdliště a zde se rozpadají na jednotlivé páry. Tření probíhá v IV-V ve vodě o teplotě 5-15 C. Dožívá se i přes 60 let.

Význam:

Snižující se početnost původních slovenských populací vedla k jejímu zařazení mezi kriticky ohrožené druhy. V ČR je považována za druh v přírodě vymizelý.