Karas stříbřitý

Karas stříbřitý Carassius auratus

Karas stříbřitý- Carassius auratus

Výskyt:

Druh žijící i ve vodách, kde jiné ryby nežijí (znečištěné vody, meliorační kanály apod.). Obývá i pomalu tekoucí toky, údolní nádrže a větší rybníky. Do SR se začal šířit invazí z Maďarska v 60. letech 20. století. V 70. letech pronikl z Dunaje na Moravu a po roce 1980 i do Čech. Nyní se vyskytuje v řadě míst Čr a SR, a to i díky neúmyslnému rozvozu plůdku. U nás žije poddruh C. a. gibelio. Chována bývalá okrasná zlatá forma z východní Asie náležící k poddruhu C. a. auratus.

Popis:

Má větší tmavě lemované šupiny. Horní okraj hřbetní ploutve je mírně dovnitř prohnutý (konkávní), na zadní straně posledního zesíleného paprsku hřbetní ploutve je 20-23 zoubků, zpravidla směrem dolů se zmenšujících. Ocasní ploutev je hlouběji vykrojená. Pobřišnice je černá. Ve zbarvení těla chybějí zlatavé tóny. Shora je černošedý, boky jsou stříbřité.

Způsob života:

Živí se zoobentosem a zooplanktonem, úlomky rostlin, semeny i sinicemi. Žije v hejnech. Před třením táhne i proti silnému proudu a může tak rychle obsazovat nová stanoviště. Naše populace jsou z větší části jednopohlavní, tvoří je jen FF (tzv. gynogeneze). Od roku 1992 se v Podyjí objevují i MM, což nasvědčuje vytváření standartních dvoupohlavních populací. Karas stříbřitý se může dožít až 15 let. 

Význam:

Expanzivní druh. Díky způsobu rozmnožování (sexuální parazitismus), odolnosti k podmínkám prostředí a širokému potravnímu spektru může úspěšně konkurovat jiným druhům ryb včetně chovným.