Losos obecný

Losos obecný Salmo salar

Losos obecný- Salmo salar

Výskyt:

V minulosti táhl ke tření do Labe a jeho přítoků. Na Moravě se vyskytoval v Odře, Olši a Opavě, v SR v Dunajci a Popradu. Poslední losos byl v ČR uloven v roce 1948 a v SR 1947. V roce 1998 byl přivezen odkrmený plůdek z Německa a vypuštěn do Kamenice, Ploučnice a Ohře. V roce 2002 byl v Kamenici zjištěn výskyt 4 dospělců a v letech 2003-2004 zde bylo zaznamenáno tření.

Popis:

Ryba dlouhá až 1,5 m s hmotností i nad 40 kg. Tělo je z boku zploštělé a poměrně vysoké. Černé skvrny ve tvaru x na stříbřitě zbarvených bocích jen zřídka zasahují pod úroveň postranní čáry. Ocasní ploutev je mělce konkávní. Zuby jsou na radličné kosti uspořádány v mediánní linii. Dospělí MM mají v období tření v předu na dolní čelisti pojivový, nahoru zahnutý hák.

Způsob života:

Po 1-3 letém pobytu v moři lososi táhnou ke tření do řek. Běžně se třou v párech od konce X do začátku I. Při tření F klade jikry mezi štěrk do vyhloubených rýhovitých jam až 3 m dlouhých. Většina dospělých ryb se poté ihned vrací do moře, starší jedinci však hynou. Mohou se třít 2-5 krát za život. Mladí lososi po 1-5 letech pobytu ve sladké vodě táhnou do moře. Strdlice se živí hmyzími larvami a náletovým hmyzem. Dospělí lososi loví hmyzí larvy a ryby, v době tření potravu nepřijímají.

Význam:

V ČR a SR je zatím považován za druh ve volné přírodě vymizelý.