Mník jednovousý

Mník jednovousý Lota lota

Mník jednovousý- Lota lota

Výskyt:

Žije ostrůvkovitě po celém území ČR a SR v chladných tocích, případně i rybnících a údolních nádržích, kde je dostatek rozpuštěného kyslíku a členité dno.

Popis:

U nás dorůstá 50-65 cm a dosahuje hmotnosti 1-2 (max. 3) kg. Zbarvením i tvarem těla připomíná sumce. Břišní ploutve jsou posunuty dopředu až na hrdlo před úroveň ploutví prsních. Nepárové ploutve jsou zaoblené, vyztužené jen měkkými paprsky. Hřbetní ploutve jsou 2, z nichž druhá je velmi dlouhá, podobně jako ploutev řitní. Dosahují až ocasní ploutvi. Uprostřed na bradě má nepárový vous. Hlava je široká, shora zploštělá. Ústa se spodním postavením jsou velká, dosahují až k zadní hranici oka. Kůže je hladká a slizká, drobné cykloidní šupiny jsou do ní hluboko vnořené. Černě mramorované jsou nejen boky, ale i nepárové ploutve.

Způsob života:

Žije v úkrytech a při dně. Při teplotě vody nad 16 C upadá do letní letargie. Aktivita narůstá s klesající teplotou vody, maximální je při teplotě pod 5 C. Aktivní je v noci, při zakalené vodě po dešti i ve dne. Živí se zoobentosem, větší kusy loví raky, ryby i obojživelníky. Tře se v zimě (XII-II) při teplotě vody pod 4 C, často pod ledem. Tření probíhá jednorázově ve skupinách na písčitém dně v místech s klidnější vodou. Vytírá se i uměle v líhních.

Význam:

Má velmi chutné maso bez svalových kůstek, podobně jako u všech treskovitých ryb jsou pochoutkou pečená játra. V ČR i SR považován za zranitelný druh.