Ouklejka pruhovaná

Ouklejka pruhovaná Alburnoides bipunctatus

Ouklejka pruhovaná- Alburnoides bipunctatus

Výskyt:

Vyskytuje se ostrůvkovitě v povodí Labe, Odry, Moravy, Dunaje, Tisy a Visly. Obývá mělčí proudivé úseky podhorských i nížinných toků s tvrdým kamenitým dnem. Objevuje se vzácně i ve stojatých vodách.

Popis:

Drobná ryba dorůstající 10-15 cm. Řitní ploutev je sice znatelně delší než ploutev hřbetní, ale není tak dlouhá jako u oukleje obecné. Hřbet je tmavý se zelenavým nebo modrým nádechem, spodní část boků a břicho jsou stříbřité. Postranní čára je lemována černými skvrnkami vytvářejícími výrazný dvojitý přerušovaný tmavý proužek. Ústa jsou koncová.

Způsob života:

Hejnová ryba středních vodních vrstev, náročná na čistotu vody a vyžadující vysoký obsah rozpuštěného kyslíku. živí se jak zoobentosem, tak zooplanktonem i hmyzem spadlým na hladinu. V zimě a na jaře se v potravě objevují zelené řasy, rozsivky i vyšší rostliny. Tře se hromadně v V-VI v silně proudící vodě na štěrkovitém dně při teplotě 13-16 C. Dožívá se 5-8 let.

Význam:

Po roce 1965 došlo v některých oblastech k výraznému poklesu početnosti až k vymizení. V některých menších podhorských tocích může ale být dominantním druhem. V ČR i SR je ouklejka hodnocena jako zranitelný druh.