Perlín ostrobřichý

Perlín ostrobřichý Scardinius erythrophthalmus

Perlín ostrobřichý- Scardinius erythrophthalmus

Výskyt:

Osídluje pomalu tekoucí až stojaté vody s porosty měkkých vodních rostlin. Žije ve všech větších řekách, jejich odstavených ramenech a tůních, v údolních nádržích a jezerech v teplejších nížinných oblastech na celém území ČR s SR. Je hojným doprovodným druhem v kaprových rybnících.

Popis:

Dosahuje délky do 35 (max. 49) cm a hmotnosti do 1 (max. 1,9) kg. Ve srovnání s podobnou ploticí obecnou má vyšší tělo, ústa směřující vzhůru, ostrý kýl na břiše a dozadu posunutou hřbetní ploutev. Má dvouřadé ploché požerákové zuby, na okrajích pilovité. Oční duhovka je žlutá až naoranžovělá, břišní ploutve, řitní ploutev a ploutev ocasní jsou karmínově červené, prsní ploutve jsou šedé s načervenalým nádechem.

Způsob života:

Žije v menších hejnech tvořených stejně velkými jedinci. Mladší ryby se zdržují v mělké vodě u břehu, starší v hlubší vodě s porosty vodních rostlin. Dominantní složkou potravy jsou vodní rostliny a vláknité řasy – je považován za býložravou rybu. Živí se však i  vodními bezobratlými, zejména zooplanktonem a larvami i imágy hmyzu. Tře se v hejnech i ve skupinkách tvořených jednou F a několika MM od poloviny V do VI. F klade jikry v 1-2 dávkách na vodní rostliny. U nás se dožívá max. 12 let.

Význam:

Je objektem sportovního rybolovu s chutným masem. Potrava dravých ryb.