Podoustev říční

Podoustev říční Vimba vimba

Podoustev říční- Vimba vimba

Výskyt:

V ČR se vyskytuje v Labi a jeho přítocích ( Ohře, Vltava s jejími přítoky Berounkou, Sázavou aj.), dále pak v Odře, Bečvě a vzácně i v Moravě. V SR je v Dunajci, Popradu, dále pak v Dunaji a jeho přítocích (Morava, Váh, Nitra, Hron, Hornád aj.) Je známa i z velkých údolních nádrží (Slapská a Oravská přehrada). Preferuje hluboká místa s proudící vodou, často pod kamenitými peřejemi.

Popis:

Dosahuje délky až 40 cm a váhy 1-3 kg. Protáhlá ryba s bočně zploštělým a se spodními ústy poloměsíčitého tvaru pod kuželovitým rypcem. Ocasní ploutev je ostře a hluboko vykrojená. Požerákové zuby jsou jednořadé, hladké, ze stran zploštělé. Tělo je stříbřitě lesklé, na hřbetní straně modrošedé. Spodní ploutve jsou nažloutlé s oranžovým nádechem u jejich základu. Hřbetní a ocasní ploutev je šedá. V době tření je zbarvení těla výrazně tmavší, zejména u MM. Hřbet a horní část boků jsou až černé, zatímco spodina těla je žlutooranžová až oranžovočervená.

Způsob života:

V některých řekách je výskyt sezónní, protože vedle stálých populací existují i formy polotažné, které migrují ke tření až několik set km do podhorských toků. Tře se většinou na mělčinách s proudící vodou do konce IV do začátku VII při teplotě vody nad 12 C. F klade jikry v několika dávkách na kamenité až písečné dno, které předtím čistí a upravuje. Živí se makrozoobentosem, ale i malými rybami, řasami a vyššími vodními rostlinami. Dožívá se obvykle 7-8 (max. 13) let. 

Význam:

Z hospodářského hlediska patří k vedlejším rybám s chutným jemným masem. V ČR i SR patří ke zranitelným druhům.