Sumec velký

Sumec velký Silurus glanis

Sumec velký- Silurus glanis

Výskyt:

Evropský druh původně žijící v dolních a středních úsecích velkých řek a v přilehlém systému inundačních vod nižších poloh (Labe, Vltava, Lužnice, Morava, řeky jižního a východního Slovenska). Výstavbou přehrad na velkých řekách se stavy v těchto nádržích a pod nimi zvýšily, naopak jinde silně poklesly. Oproti minulosti již nevystupuje tak vysoko jako dříve. Jeho početní stavy ve volných vodách jsou posilovány z chovů. Je běžně vysazován do údolních nádrží a chován v rybnících.

Popis:

Naše největší ryba, dorůstá rekordní délky 2,55 cm (ČR), resp. 3,15 m (SR) a dosahuje max. hmotnosti 93 kg (ČR), resp. 128 kg (SR). Tvarem těla se podobá americkým sumečkům. Na rozdíl od nich má však jen 6 vousů. Na horní čelisti je v blízkosti koutků širokých úst 1 pár dlouhých vousů. 4 kratší vousy jsou na bradě. Chybí mu tuková ploutvička a řitní ploutev je velmi dlouhá a dotýká se ploutve ocasní. Naopak hřbetní ploutev je nápadně krátká, vyztužená jen 3-5 paprsky bez tvrdého podpůrného trnu. Hlava je široká, shora zploštělá, oči jsou malé a čelisti jsou hustě ozubeny. Tělo je holé, bez šupin od hlavy k ocasu se postupně zužuje, v ocasní části za rozšířeným břichem je z boku zploštělé. Shora je tělo zbarveno šedomodře až modročerně. Boky jsou světlejší, špinavě nažloutlé s mramorovanou kresbou. Břicho je žlutavé, často s šedými skvrnami nebo jemným síťkováním či tečkami. Občas se vyskytnou i bílí (albinotičtí) jedinci. 

Způsob života :

Vyžaduje členité dno a břehy s dostatkem úkrytů, kde se může přes den ukrývat. Je to dravá teplomilná ryba, aktivní zejména v noci a brzo ráno. Od konce 1. roku života již loví drobné ryby, které přepadává z úkrytu. V dospělosti je však sumec schopen ulovit i velké ryby, savce od velikosti psa, vodní ptáky a drůbež. Nepohrdne ani uhynulými kusy. Má přesně vymezenou loveckou trasu. Žije společensky, nebrání svoje teritorium. Jen v období tření jsou MM agresivní. Pohlavně dospívá ve 3.-6. roce života. Tře se v párech od konce V až do začátku VII při teplotě vody 18-20 C. F klade jikry v jediné dávce na kořenový systém stromů a vodních rostlin, příp. na zaplavenou trávu. M jikry střeží a pohybem ocasu k nim přivádí čerstvou vodu až do vylíhnutí plůdku. Dožívá se běžně 30 i více let (max. 80 let). 

Význam:

Hospodářsky cenná ryba, využívaná jako nedílná součást rybích obsádek. Od roku 1950 se započalo s jejím poloumělým výtěrem do připravených hnízd. Vývoj pak probíhal v umělých líhních. Dnes se používá i úplný umělý výtěr, kdy se u matečných jedinců k vyvolání ovulace a k její synchronizaci s uvolňováním mlíčí používá hypofyzace (viz. tolstolobik bílý). Je rovněž oblíbenou rybou sportovního rybolovu.