Úhoř říční

Úhoř říční – Anguilla anguilla

Výskyt:

Úhoř říční původně se vyskytoval jen v ČR v povodí Labe. Dnes díky umělému vysazování žije v tekoucích vodách, rybnících i v přehradních nádržích po celém území ČR i SR.

Popis: 

Hadovité tělo dosahující délky do 50 cm a váhy 0,3 kg (MM), resp. až 2 m a 6kg (FF) (max. v ČR: 5,8 kg v SR: 95 cm a 1,8 kg). Drobné cykloidní šupiny jsou vnořeny hluboko do škáry, takže povrch těla je hladký. Chybí břišní ploutve a nepárové ploutve srůstají v souvislý ploutevní lem. Velká koncová ústa jsou široce rozeklaná, čelisti ozubené. Plynový měchýř spojený s jícnem plní funkci dýchací. Bohaté kapilární sítě ve škáře svědčí o velkém významu kožního dýchání, jež je využito při pohybu po souši.

Způsob života:

Tažná ryba. V období sladkovodního života se zdržuje u dna, vyhledává různé úkryty, často se zarývá do bahna. Během migrací se při překonávaní překážek může pohybovat i po souši. Je aktivní většinou v noci. Zimu přečkává ve strnulém stavu, zahrabán do dna. MM dospívají ve věku 6-9 let, FF 8-11 let. Tření se odehrává v Sargasovém moři, kam táhnou obě pohlaví odděleně. Tah začíná v VIII-IX a trdliště úhoři dosáhnou až po 1,5 roce. Během migrace urazí cca 7000 km. Jikry jsou volně kladeny ve vodním sloupci. Po vytření dospělí úhoři umírají. Průsvitné larvy (8 cm) jsou z boku silně zploštělé, mají tvar vrbového listu. Jsou unášeny Golfským proudem a pobřeží Evropy dosáhnou přibližně po 2-3 letech. Během migrace mění svůj tvar a postupně tmavnou. Po dosažení pobřeží se mění ve skleněné úhoříky. Metamorfóza je ukončena při délce asi 12-15 cm, kdy se vytváří tmavé monté, které v hejnech táhne podél pobřeží. Zatímco MM zůstávají v brakických vodách při ústí řek, FF pronikají do řek. Monté se loví a vysazuje do vnitrozemských vod. Úhoř je dravec, loví ryby, ale živí se i uhynulými rybami a bezobratlými živočichy dna. Dožívá se max 20 let. 

Význam:

Hospodářky významná ryba, vysazuje se do uzavřených nádrí. V poslední letech byla v Labi pod Střekovem prokázána přirozená migrace.