Vranka pruhoploutvá

Vranka pruhoploutvá Cottus poecilopus

Vranka pruhoploutvá – Cottus poecilopus

Výskyt:

Dříve uváděna jen z horských toků karpatské oblasti. Dnes je známa i z Jeseníků z povodí Odry (Opava, Moravice, Desná) či z východního Slovenska z povodí Tisy. Ojedinělý je nález ve Fryšávce (povodí Dyje). V povodí Labe chybí. V tocích, kde se vyskytují oba druhy, osídluje vyšší úseky nad zónou výskytu vranky obecné. Je náročnější na obsah kyslíku.

Popis:

Vranka pruhoploutvá je robustnější dorůstá až do 20 cm. Břišní ploutve dosahují k řitnímu otvoru. Jejich vnitřní paprsek je výrazně kratší, nedosahuje 40 % délky nejdelšího paprsku. Tmavé skvrny na břišních ploutvích splývají  ve výrazné pčíčné proužky. V ČR řazena k druhům zranitelným.

Způsob života:

Je podobný jako u Vranky obecné.