Štika obecná

Štika obecná- Esox lucius

Výskyt:

Štika obecná druh rozšířený prakticky ve všech tekoucích vodách a vodních nádržích ČR a SR od nížin až po vysokohorské oblasti (Štrbské pleso).

Do nádrží však byla vysazována. Je zmiňována v písemných pramenech již ze 17. století. Vyhledává místa s málo proudící vodou s členitými břehy a s dostatkem vodních porostů, potopených kmenů a větví.

Popis: 

Nezaměnitelná ryba dosahují u nás délky až 1,2-1,4 m a váhy 15-25 kg (max. 48 kg). Štika obecná má protáhlé torpédovité tělo s charakteristickým protáhlým tvarem hlavy, která je vpředu nápadně shora zploštělá, kdežto v zadní části je zploštělá z boku. Koncová ústa jsou velká a hluboce rozeklaná, dosahují téměř k zadní linii oka. čelisti a patro jsou hustě pokryty ostrými, vzad skloněnými zuby. Oko je nápadně velké, je posunuto nahoru k temeni. Postranní čára je přerušovaná, nad ní a pod ní bývají kratší doplňkové postranní čáry. Krátká hřbetní ploutev je posunuta dozadu nad ploutev řitní. Ocasní ploutev je hluboce vykrojená. Tělo je pokryto cykloidními šupinami. Zbarvení je proměnlivé v závislosti na světelných podmínkách stanoviště. Na bocích je nejčastěji světle zelená se zlatožlutým leskem a s četnými světlými skvrnami. 

Způsob života:

Stanovištní ryba, které lépe vyhovuje nepříliš proudící voda. Je dravcem, aktivním ve dne. V noci neloví. Živí se již od velikosti 5-10 cm různými druhy ryb. Na kořist číhá a zmocňuje se jí rychlým výpadem. Nikdy ji nepronásleduje. Je u ní častý i kanibalismus. Pohlavně dospívá ve 2.-3. roce života. Tře se v malých skupinkách s mírnou převahou MM. Tření probíhá brzy na jaře za slunečných dní při teplotě vody 7-9 C, nejraději na zatopených lučních okrajích, hlubokých 15-30 cm, často i pod ledem. F klade jikry na ponořenou vegetaci. V chovech se štika vytírá uměle. Dožívá se 3-5, vzácněji až 10 let. Rekordní věk je 33 let.

Význam:

Hospodářsky velmi cenná ryba, je vedlejší rybou kaprových rybníků, kde plní biomeliorační funkci tím, že zhodnocuje tzv. plevelné druhy ryb a omezuje výskyt slabších a nemocných jedinců. Je oblíbenou rybou sportovního rybolovu. Je ceněna pro velmi chutné maso.