Tolstolobik bílý

Tolstolobik bílý Hypophthalmichthys molitrix

Tolstolobik bílý- Hypophthalmichthys molitrix

Výskyt:

Tolstolobik bílý původně říční druh z povodí Amuru.

K nám byl dovezen v roce 1964. Je chován především v teplých rybnících jižní Moravy a jižního a východního Slovenska. V roce 1968 se poprvé objevil ve slovenském úseku Dunaje: dnes se vyskytuje i v jiných volných vodách SR (Morava, Váh, Hron, Bodrog), kam se nejčastěji dostává únikem z chovných nádrží. Po povodních se tolstolobici objevili také v řekách ČR. Rozmnožování je ve volných vodách ale zatím nebylo prokázáno. 

Popis:

Robustní ryba (až 130 cm, 35 kg) s válcovitým, poměrně vysokým, je  jen mírně ze stran stlačeným tělem. Oči jsou v dolní polovině poměrně krátké hlavy. Ústa jsou malá. Od tolstolebce pestrého je dobře odlišitelný podle ostrého břišního kýlu, který začíná již od hrdla a končí před řitním otvorem. Žaberní tyčinky na vnitřní straně žaberních oblouků  jsou dlouhé, na základně srostlé a tvoří husté síto k filtrování drobného planktonu. Výstelka břišní dutiny je tmavě pigmentovaná. Tělo shora šedozelené, boky a břicho jsou stříbřité, perleťově lesklé. Šupiny jsou temněji lemované. 

Způsob života:

Teplomilná plachá ryba rychle se pohybujících v hejnech ve vodním sloupci. Je aktivní ve dne. Potravu přijímá filtrací, tvoří ji převážně drobné planktonní řasy a sinice. U nás dospívá v 6-7. roce. V domovině se tře v proudu velkých řek v povrchových vrstvách vody při teplotě 26-30 stupňů. Od konce V až do IX F klade jikry ve více dávkách volně do vody, jikry se i po oplodnění vznášejí ve vodním sloupci. U nás se uměle vytírá v líhni v Pohořelicích v polovině VI. K uvolnění jiker se používá suspenze kapří hypofýzy nebo syntetické hypofyzární hormony (tzv. hypofyzace). Dožívá se do 20 let. ve vyjímečných případech se může dožít i více let.

Význam:

Hospodářsky významná ryba. V rybnících je doplňkovým druhem. Je vhodný k tlumení rozvoje fytoplanktonu.