Publikováno Napsat komentář

Jeseteři

Vyza velká

Řád jeseter

Jeseteři zahrnuje tažné nebo polotažné ryby severní polokoule

 • Jeseteři mají chrupavčitou kostru, nesouměrnou ocasní ploutev s delším horním lalokem. Hlava je zdola zploštělá, ústa jsou spodní. Řád tvoří 2 čeledi s recentními zástupci – veslonosovití a jeseterovití. Veslonosovití se vyznačují plochým veslovitě protaženým rypcem. Mají hlavu zakončenou zašpičatělým rypcem, před ústy jsou čtyři zřetelné vousky v příčné řadě.

Mají holé tělo kryté 5 řadami kostěných štítků uspořádanými do 1 hřbetní, 2 bočních a 2 břišních podélných linií. Na horním laloku ocasní ploutve jsou zbytky kosočtverečných ganoidních šupin. Jikry ryb jsou známy jako pravý kaviár. Patří zde zástupci rodu vyza (Huso) a jeseter (Acipenser).

Vyza velká - lat. Huso huso
Vyza velká

Vyza velká – lat. Huso huso

 • Výskyt: Tažný druh, který z Černého moře ještě na počátku 20. století táhl až do slovenské části Dunaje a jeho přítoků včetně dolní Moravy až po Lanžhot. V současnosti se ve volných vodách ČR a SR nevyskytuje.
 • Popis: Největší ryba vůbec. Její maximální délka činí až 10 m a hmotnost 1,5 t. Většinou však bývá výrazně menší. Má velká půlměsíčitá ústa dosahující téměř k okraji hlavy. Okraje žaberní blány jsou na hrdle srostlé do záhybu. Staří jedinci mají na rozdíl od mladých krátký rypec. Vousky jsou hladké, z boku zploštělé. Bočních štítů je 37-52. Hřbet je popelavě šedý až černý, břicho bílé.
 • Způsob života: Dlouhověká ryba, dožívající se až 100 let. V dospělosti žije v moři, zimuje hromadně, ke tření táhne jednotlivě do řek, kde se zdržuje v nejhlubších částech koryta. F klade 0,35 až 7,7 miliónů černých jiker. Mladí jedinci jsou po vylíhnutí postupně splavováni zpět do moře. Živí se korýši, dospělé vyzy jsou dravé, v potravě převažují drobné ryby.

Význam: Poslední Vyza byla ulovena v roce 1925 u Štúrova v SR. V ČR a SR je považována za vymizelý druh.

Jeseter malý - lat. Acipenser ruthenus
Jeseter malý

Jeseter malý lat. Acipenser ruthenus

 • Význam: Sladkovodní druh. Osídluje celý slovenský úsek Dunaje včetně dolního Váhu. Byl zjištěn i v Tise, Bodrogu a Latorici. Objevuje se i v dolním úseku Moravy, kde vzácně zasahuje i na území ČR až do dolní Dyje.
 • Popis: Dorůstá do 55 cm a dosahuje váhy do 1,5 kg. Dolní ret je uprostřed rozpolcený. Vousky jsou krátké, na vnitřní straně obarvené. Při natažení dozadu dosahují k přednímu okraji úst. Bočních štítků je 52-71
 • Způsob života: Zdržuje se v hlavním korytě řek a ke tření táhne proti proudu. MM dospívají nejdříve ve věku 3 let, FF později. FF žijící v Dunaji se rozmnožují jen 1-2 za život , MM se třou každoročně. V potravě se objevují larvy hmyzu, máloštětinatci a měkkýši.
 • Význam: V 70.-80. letech 20. století došlo v SR prudkému poklesu početnosti nyní však opět vzrůstá. Populace je posilována rybničním chovem a následným umělým výtěrem a odchovem plůdku. V SR je hodnocen jako zranitelný druh.
Jeseter hladký - lat. Acipenser nudiventris
Jeseter hladký

Jeseter hladký lat. Acipenser nudiventris

 • Z Černého moře táhl ještě ve 2. polovině 19. století Dunajem až po Bratislavu. Dorůstá do 2 m. Rypec je krátký, na koci oblý. Dolní ret je na rozdíl od jiných jeseterů celistvý, uprostřed nerozpolcený. Bočních štítků je 49-74. Žije na mořských mělčinách u ústí řek nebo v silném proudu u tvrdého říčního dna. V SR je vymizelým druhem.
Jeseter velký - lat. Acipenser nudiventris
Řád: jeseteři, jeseter velký

Jeseter velký – lat. Acipenser nudiventris

 • Ještě v 19. století jeseter táhl Labem vzácně až do pražské Vltavy. Poslední doklad je z roku 1903 z Labe u Prosmíku. Velký až 3,5 m dosahuje hmotnosti až 320 kg. Má kuželovitý rypec a hladké vousky. Bočních štítků je 24-33. Je více vázán na moře než jiné druhy tažných jeseterů. Do řek vplouvá jen na tření. Dožívá se až 40 let. Potravu v řekách tvoří mlži, drobní korýši v moři převažují drobné ryby. Nadměrný lov, znečištění hlavních evropských řek a výstavba přehradních nádrží během 19. století vedly téměř k jeho vyhubení. V ČR považován za vymizelý druh.
Jeseter Ruský - lat. Acipenser gueldenstaedtii
Jester ruský

Jeseter ruský – lat. Acipenser gueldenstaedtii

 • V SR se vzácně objevuje v Dunaji a ve slovenském úseku Moravy netažná forma. Druh dosahuje délky 2 m a hmotnosti 115 kg. Rypec je krátký, široký a tupý. Krátké vousky jsou neobrvené, jsou blíže k hrotu rypce než k ústům. Bočních štítků je 24-44. V SR se vytírá od IV-V na štěrkovitém dně. MM dospívají ve věku 8-12, FF 13-15 let. Dožívá se 33 let. Potrava je obdobná jako u předchozího druhu, ve větší míře ale konzumuje ryby. Je kriticky ohrožený druh.
"Druhy jeseterů"
j. ruský (A. gueldenstädtii) j. hvězdnatý (A. stellatus) vyza velká (Huso huso), jeseter velký
 • Čerpáno z knihy akademie věd české republiky – Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky.  Jan Dungel doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
 • Jeseter – jeseteři

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *